logo

Concurs - Câștigă 5 waffles

Famous waffles_concurs - Cluj landscape

Subscrisa FAMOUS WAFFLES S.R.L. societate comerciala cu răspundere limitată, înfiinţată și organizată conform legislaţiei din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/2959/2017 , având Codul Unic de Înregistrare [CUI] 34168522, atribut fiscal RO, cu sediul social în Str. C-tin Brancoveanu nr.4i, Oras Otopeni, Judet Ilfov, aduce la cunoștință persoanelor interesate prezentul regulament general pentru concursul organizat de compania noastră: “Câștigă 5 waffles – Sharing with your best friend”

1. ORGANIZATOR:

Concursul este conceput şi administrat de către FAMOUS WAFFLES S.R.L. și este adus la cunoștință publicului pe pagina web: https://www.facebook.com/famouswaffles

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul si perioada de desfăşurare a concursului:

Concursul este organizat pe teritoriul României în locația Vivo! Cluj-Napoca în perioada 8 – 31 mai 2023 şi se desfăşoară pe paginile Social Media deținute de Famous Waffles: 

https://www.facebook.com/famouswaffles și https://www.instagram.com/famouswafflesro/

3. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie:

  1. Să se prezinte la standul Famous Waffles în locația Vivo! Cluj-Napoca
  2. Să cumpere un waffles
  3. Să facă dovada achiziției printr-o fotografie sau un video publicat/ă pe paginile personale de Instagram sau Facebook
  4. Să eticheteze paginile oficiale de Social Media Famous Waffles
    Instagram: famouswafflesro (link de identificare pagină:  https://www.instagram.com/famouswafflesro/) sau
    Facebook: Famous Waffles (link de identificare pagină: https://www.facebook.com/famouswaffles)
  5. Să urmărească pagina de Instagram Famous Waffles: famouswafflesro (link de identificare pagină: https://www.instagram.com/famouswafflesro/

Nota! Profilul de Facebook sau Instagram al participantului trebuie să fie public pentru ca înscrierea prin publicare foto/video/etichetare pagină să poată fi vizibilă către organizator.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

Partile consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

4. Mecanismul de câştig este:

Locația participantă va avea un câștigător.
Fiecare participant va primi un număr începând cu cifra 1 acordat primului înscris, urmat de creștere numerică progresivă în funcție de momentul înscrierii.
În luna iulie câștigatorul va fi desemnat dintre toţi participanţii eligibili. Vom extrage un număr de la 1 la X (X reprezentând numărul ultimului înscris), prin tragere la sorți utilizând site-ul random.org
Sunt considerati participanți eligibili cei ale caror creații respectă prevederile prezentului concurs.

5. Dreptul de participare:

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice.

6. Premii:

Câștigătorul va primi 5 gofre de la Famous Waffles pentru a împărți cu prietenii săi.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului în bani.

Persoana declarată câştigătoare va răspunde Organizatorul în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului, în caz contrar premiul câştigat va fi retras de către Organizator.

Pentru a intra în posesia premiului, către câștigător vom transmite prin mesaj privat un cod pe care să-l comunice vânzătorului la standul Famous Waffles.

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, nr de telefon etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

8.Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe www.famouswaffles.ro

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook/Instagram. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi prin mesaj privat pe pagina de Facebook sau Instagram sau la e-mail contact@loveforfood.ro